Arvina HT 2

Płynny smar aluminiowy na bazie oleju polialfaolefinowego o niskiej lepkości zapewniający wysoką sprawność w wysokich temperaturach. Temperatura pracy między -40°C a +200°C.

Wielkość opakowania: 185kg, 18kg, 1kg