Cool-Tek™

  • Zapewnia optymalne smarowanie i czystość w celu wydłużenia okresu użyteczności walca/narzędzia i zapewnia wyjątkowe wykończenie powierzchni
  • Doskonałe usuwanie i wytrącanie drobnych cząstek z wyjątkową ochroną antykorozyjną