FCCU (Urządzenie do czyszczenia odśrodkowego FILTERMET)

Filtracja cząstek metalowych w celu wydłużenia okresu użyteczności oleju i ulepszenia sprawności środka smarnego.