Meta-Shield™ W1000C

Rozpuszczalny w wodzie koncentrat opracowany do optymalnej skuteczności przy stężeniu 20%. Tworzy stabilną emulsję. Niskie stężenia można stosować do operacji krótkookresowych/czyszczenia. Zapewnia długoterminową ochronę antykorozyjną