Meta-Shield™ W500

Syntetyczny inhibitor korozji dostarczany w postaci koncentratu.  Zaprojektowany do systemów czyszczenia, w których wymagane jest składowanie międzyoperacyjne/krótkookresowe.