Meta-Shield™

Meta-Shield™ - seria środków i olejów antykorozyjnych do elementów metalowych

Oleje antykorozyjne Meta-Shield™ są specjalnie stworzoną gamą produktów opracowanych do zabezpieczania elementów metalowych. Środki antykorozyjne Meta-Shield™ powstały na bazie unikalnej mieszanki wysokiej jakości inhibitorów korozji, olejów i wosków. Środki antykorozyjne Meta-Shield™ zabezpieczają części metalowe na czas składowania i transportu gwarantując, że Państwa klient otrzyma produkt zgodny z zamierzeniem.

Produkty serii Meta-Shield™ zostały opracowane w celu poprawy bezpieczeństwa operatora poprzez zaoferowanie produktów zawierających dodatki o niskiej zawartości lotnych związków organicznych lub na bazie wody. Dostępne są również tradycyjne produkty na bazie rozpuszczalnika zawierające najwyższej jakości rozpuszczalnik.  Żaden z produktów nie zawiera baru, boru ani formaldehydów uwalniających substancje biobójcze. Produkty można nakładać przy użyciu natrysku, zanurzenia lub pędzla.

Cechy i korzyści

  • Zapewnia ochronę przed czynnikami pogodowymi na czas transportu i składowania
  • Doskonała zwilżalność skutkująca efektywnym pokryciem i niezawodną ochroną
  • Samonaprawialna powłoka zabezpiecza przed przypadkowym kontaktem i zniszczeniem powłoki antykorozyjnej
  • Dodatki odwadniające usuwają szkodliwą wilgoć
  • Niska zawartość lotnych związków organicznych i produkty na bazie wody nie podlegają przepisom w sprawie eliminacji oparów, nie pociągając za sobą pogorszenia skuteczności
  • Nie zawiera baru, boru ani formaldehydów uwalniających substancje biobójcze
  • Łatwa aplikacja z użyciem kilku metod: natrysk, zanurzenie lub pędzel, itp.
  • Dostarczany w beczkach 205L, kanistrach 25L lub IBC