Meta-shield™ S600, S610 oraz S620 MRO

Produkty Meta-Shield™ na bazie rozpuszczalnika zapewniają ochronę od 6 (Meta-Shield™ S600) do 24 miesięcy (Meta-Shield™ S620) w zależności od Państwa potrzeb.

Wielkość opakowania: 25litrów, 205 litrów lub 1000 litrów.