OCG™ 1000

Wykorzystuje system nietopliwego zagęszczacza, dzięki któremu uzyskuje się smar o temperaturze kroplenia powyżej 250°C i skrajnie niskiej separacji oleju w temperaturach roboczych od -40°C do 80°C. OCG 1000 został zatwierdzony za zgodność ze standardami międzynarodowymi jako tańsza alternatywa dla smaru termotopliwego w standardowych przewodach fazowych, linkach odgromowych z centralną tubą zawierającą włókna światłowodowe i przewodach uziemiających. OCG 1000 spełnia z wymagania EN 50326:2002 z oznaczeniem 20A80.