OCG™ 4500

Wykorzystuje system nietopliwego zagęszczacza, dzięki któremu uzyskuje się smar o temperaturze kroplenia powyżej 250°C i skrajnie niskiej separacji oleju w temperaturach roboczych od -40°C do 125°C. Posiada również wyjątkowe właściwości ochrony antykorozyjnej.  OCG 4500 spełnia z wymagania europejskiej normy dla smarów do przewodników napowietrznych EN 50326:2002 z oznaczeniem 40A125.