OCG™ 5000

Wykorzystuje system nietopliwego zagęszczacza, dzięki któremu uzyskuje się smar o temperaturze kroplenia powyżej 250°C i skrajnie niskiej separacji oleju w temperaturach roboczych od -40°C do 150°C. Posiada również wyjątkowe właściwości ochrony antykorozyjnej.  OCG 5000 został zatwierdzony przez Operatora Sieci Krajowej w Wielkiej Brytanii dla NGTS 3.4.2 oraz NGTS 3.4.12 i spełnia wymagania europejskiej normy dla smarów do przewodników napowietrznych EN 50326:2002 z oznaczeniem 20A150.