OCG™ 6000

Jest to zaawansowany syntetyczny smar opracowany specjalnie do ochrony wysokotemperaturowych, niskozwisających linii napowietrznych 'GAP' (GTACSR oraz GZTACSR). Unikalna kombinacja dodatków i cieczy bazowych zapewnia skrajnie wysoką stabilność cieplną.

OCG 6000 wykorzystuje system nietopliwego zagęszczacza, dzięki któremu uzyskuje się smar o temperaturze kroplenia powyżej 300°C i skrajnie niskiej separacji oleju w temperaturach roboczych od -40°C do 210°C. OCG 6000 został zatwierdzony przez Operatora Sieci Krajowej w Wielkiej Brytanii dla NGTS 3.4.2 oraz NGTS 3.4.13 i spełnia wymagania europejskiej normy dla smarów do przewodników napowietrznych EN 50326:2002 z oznaczeniem 20A210.