Obróbka plastyczna metali

Obróbka plastyczna metali – gama środków smarnych i środków antykorozyjnych do walcowania, cięcia i prasowania elementów metalowych

Cool-Tek™ - rozpuszczalne w wodzie koncentraty do smarowania w trakcie procesów formowania i cięcia rur stalowych,

Sol-Tek™ - odparowujące środki smarne

Meta-Shield™ - środki antykorozyjne na bazie rozpuszczalnika oraz rozpuszczalne w wodzie.

Metaform - wysokiej jakości oleje do tłoczenia metali.

Nasze produkty są odpowiednie do stosowania z metalami żelaznymi i nieżelaznymi włącznie ze stalą galwanizowaną.  Starannie dobrana smarowność i dodatek detergentów w produktach serii Cool-Tek™ zapewnia skuteczne smarowanie, doskonałe odprowadzanie drobnych cząstek, doskonałą czystość (a w efekcie, wydłużony okres użyteczności  walca/narzędzia), doskonałe wykończenie powierzchni i ochronę antykorozyjną.

Środki antykorozyjne serii Meta-Shield™ zostały opracowane do stosowania wraz z produktami Cool-Tek™ i oferują niezawodną ochronę wyrobów w wiązkach maksymalnie do 24 miesięcy.

Produkty Sol-Tek™ są z natury odparowujące, co eliminuje wodę z procesu formowania zmniejszając jednocześnie ryzyko korozji, co oznacza, że części są suche bez potrzeby ich czyszczenia lub późniejszej obróbki.

Oleje serii Metaform 200 znajdują zastosowanie dla szerokiej gamy metali żelaznych i nieżalaznych. Posiadają unikalne cechy które sprawiają że po oPeracji tłoczenia moża łatwo zmyć pozostałości oleju