Tubol™ 275T

Lepkość przy 40°C: 240

Opis: wysoka smarowność, całkowicie syntetyczny. Właściwości doskonale czystego wyżarzania. Szeroki zakres parametrów lepkości dla zastosowań ID oraz OD.