Tubol™ 350TA

Lepkość przy 40°C: 6900

Opis: aktywator przyczepności zwiększa spoistość warstwy smarującej.