Tubol™ 431 HVI

Lepkość przy 40°C: 2200

Opis: oparte o wiodącą na rynku technologię Tubol, ale na oleju bazowym o wyższej lotności w celu uzyskania lepszych efektów wyżarzania w niższej temperaturze