Tubol™ 4730P HVI

Lepkość przy 40°C: 2700

Opis: oparte o wiodącą na rynku technologię Tubol ale na oleju bazowym o wyższej lotności w celu uzyskania lepszych efektów wyżarzania w niższej temperaturze