Tubol™ 500TA

Lepkość przy 40°C: 440

Opis: aktywator przyczepności zwiększa spoistość warstwy smarującej.