WRD 10

Pseudoplastyczny smar do lin wykorzystujący drobniejsze niż mikronowe cząstki smarów stałych w postaci półprzeźroczystego brązowego smaru.