WRD 20

Pseudoplastyczny smar do lin wykorzystujący grafit do poprawy ogólnej odporności na obciążenia w postaci czarnego smaru.