WRD 40

Smar do lin NLGI 2 zgodny z Ogólnym zezwoleniem dotyczącym statków, biodegradowalny, nietoksyczny dla organizmów wodnych.